Екип

Тома Томов

Тома Томов се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ през 2014 г. като стажант. От месец януари 2016 г. е Младши юрисконсулт, а от ноември - юрисконсулт.

Тома Томов е магистър по право (2015 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

Езици: английски, френски


Публикации

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ТРУД В ЕС

Свободното движение на работници/служители в пределите на Европейския съюз е основен принцип, прокламиран в Договора за функционирането на Европейския съюз. Европейският съюз помага на гражданите на страните-членки да започнат работа в друга страна от ЕС при облекчен режим, без необходимост

Производство по стабилизация на търговец по новия законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

06_Business Stabilization Proceedings under the New Amending Bill to the Companies Act_16_TT На 14.06.2016 г. е внесен за гласуване на първо четене в Парламента законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ), с който се въвежда ново производство за

Нов колега

От януари 2016 година Тома Томов е на позицията Младши юрисконсулт. Тома е стажант в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ от 2014 година. Той е магистър по право (2015 г.) от Университет за национално и световно стопанство. Владее френски и

  • Mackrell international logo
  • partner-logo
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo