Кога можем да развалим договор?

06.1_When Can We Cancel a Contract_december_2012_KY_bg Един от основните проблеми, които стоят днес пред търговските дружества, особено в условията на глобалната икономическа криза, обхванала почти целия свят, е неизпълнението на договорите. Многобройни са случаите на забавено плащане, на забавени или