Отново за застраховките: Бележки по Застраховката „Финансов риск“ по договора за лизинг в полза на банка

04_1RL_Back to Insurance_VY През последните години с бума на договорите за финансов лизинг на автомобили, се наложи и практиката за сключване на застрахователни договори в полза на трето лице- т.е. лизингодателят застрахова очаквания финансов приход от договора за лизинг, като

Промени в данъчните закони за 2015 г.

02_Amendments to the Tax Legislation for 2015_ME На 05.12.2014г. Народното събрание одобри промените в няколко данъчни закона, чрез приемане на второ четена напроектозакона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Някои от по-важните изменения в законите