Министерският съвет одобри проект на нов Кодекс за застраховането

На 5 август 2015 г. Министерският съвет публикува съобщение, че е приел решение за одобряване на проект на Кодекс за застраховането. Новата регламентация е резултат от въвеждането на изискванията на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане

Предстоящ семинар на UIA в България, 25-26.09.2015г.

На 25 и 26 септември 2015 г., в гр. София, ще се проведе Семинар на тема: „Съдът на Европейския съюз (CJEU) и Националният съд – Ролята на адвоката“, организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats – UIA),