Предстоящ семинар на UIA в България, 25-26.09.2015г.

На 25 и 26 септември 2015 г., в гр. София, ще се проведе Семинар на тема: „Съдът на Европейския съюз (CJEU) и Националният съд – Ролята на адвоката“, организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats – UIA), съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия.

На събитието ще бъдат разисквани много актуални въпроси и проблеми, свързани с компетентността и процедурите на Съда на Европейския съюз и ролята на адвоката в неговата дейност, в това число: моделът на интеграция на правото на ЕС в националните правни системи на държавите-членки; значението на адвокатите за ефективно упражняване на процесуалните права на гражданите и юридическите лица в рамките на националната юриспруденция и нейната европейска модернизация чрез цялостно познаване и прилагане на процедурата и практиката на СЕС, и др.

Участие като лектори ще вземат съдии от Съда на Европейския съюз в Люксембург, български и чуждестранни адвокати с практика в съда, и университетски преподаватели.

Адвокат Катерина Граматикова от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ е един от лекторите на семинара, като темата на нейното изложение е „Българският Закон за адвокатурата – по пътя на промяната“, като в нея ще бъдат засегнати теми, касаещи съответствието на българския закон с Европейските директиви, уреждащи възможностите за презгранично упражняване на адвокатската професия в рамките на Европейския съюз и пътя, който българския законодател извървя в посока на предоставяне на по-голяма свобода на установяване на адвокати от други държави-членки в България.