Предстоящи изменения в ЗКПО относно данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

Министерски съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с необходимостта от транспониране на изисквания на Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС

59 конгрес на международния съюз на адвокатите

Адвокат Гроздан Добрев, в качеството си на Национален представител на Международния съюз на адвокатите за България, взе участие в 59-тия Конгрес на организацията, който се проведе от 28 октомври до 01 ноември 2015 г. във Валенсия, Испания. Една от основните