Откриване на производство по несъстоятелност

10.1_Opening of Insolvency Proceedings_november_2013_KY_bg Понятието „несъстоятелност” има няколко значения: 1) правен иститут от правни норми, уреждащи обществените отношения, възникващи в случаите, когато търговец не може да заплаща задълженията си; 2) правно състояние, при което търговецът има ограничени възможности за участие

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ с ново наименование и нов офис.

Както може би вече знаете, създаденото още през 1989 година адвокатско дружество наскоро реорганизира структурата си, като продължава да съществува и осъществява дейността си под името Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. Водени от стремежа си за развитие и все по-големите