Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ с ново наименование и нов офис.

Както може би вече знаете, създаденото още през 1989 година адвокатско дружество наскоро реорганизира структурата си, като продължава да съществува и осъществява дейността си под името Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“.

Водени от стремежа си за развитие и все по-големите изисквания на нашите клиенти, решихме, че е време да преместим офиса на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ на ново, по-просторно и комуникативно място, като адресът, на който може да ни откриете е ул. „Хан Крум“ № 25.

Същевременно, начинът на работа, структурата и основните членове на екипа ни остават непроменени, като основавайки се на дългогодишния ни опит и водени от динамиката на времето, ще се стремим и занапред да продължим да се усъвършенстваме.