Освещаване на новия ни офис

На 31.01.2014 г. в новия офис на адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” на ул. „Хан Крум” № 25 тържествено беше направен малък водосвет. Имахме честта лично Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний да извърши водоосвещението. Оставаме с надежда Божията

Екипът на адвокатско дружество “Добрев и Люцканов” се разраства

В началото на месец януари екипът на адвокатско дружество “Добрев и Люцканов” се увеличи. Към екипа ни се присъедини Любен Тодев като младши асоцииран адвокат, който ще допринесе с професионализма си за високото качество на услугите, които предлагаме на местно

Адв. Гроздан Добрев награден за „Адвокат на годината за България в област Конкурентно право” за 2014 г. от Corporate Intl Magazine Global

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че адв. Гроздан Добрев беше номиниран и награден като „Адвокат на годината за България в област Конкурентно право” за 2014 г. от Corporate Intl Magazine Global.

Сделки с имущество на дружеството с ограничена отговорност след постановяване на тълкувателно решение No 3/2013 по тълкувателно дело No 3/2013 на ОСГТК на ВКС

Съгласно императивната разпоредба на чл. 137 от ТЗ вземането на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях попада в изричната компетентност на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност. Следователно, за да е налице

Изменения в Закон за чужденците в Република България

09.1_Amendments to the Foreign Nationals Act in the Republic of Bulgaria_January_14_TE_bg В края на месец октомври 2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Президентът наложи вето върху същия, което не

Връчване на извънсъдебни документи в държави членки при липса на висящо съдебно производство

01,1_Service in the Member States of Extrajudicial Documents_january_2014_VA_bg Регламент (ЕО) № 1393/2007 е най-новият понастоящем регламент, който урежда правилата за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки. Той замени действащия преди това Регламент №