Екип

Тереза Шишкова

Тереза Шишкова се присъедини към Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2012 г. като стажант. От 2013 г. е Младши асоцииран адвокат, а от 2016 г. - Адвокат. От месец август 2017 година адв. Шишкова е Асоцииран адвокат, а от януари 2020 година - Старши асоцииран адвокат.

Тереза Шишкова оглавява отделите Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества, Капиталови пазари и Банки и финанси. Специализирала е в областта на трудовото и осигурителното право, имиграцията и обществените поръчки.

Адв. Шишкова е специализирала Английско право и право на Европейския съюз в периода 2008-2010 г. в Института за продължаващо обучение на Университет Кеймбридж. Тереза Шишкова е магистър по право (2011 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация – Правораздаване и Публична администрация.

Член на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски, френски


Публикации

Конвертируемият заем

Конвертируемият заем е често срещан и все по-разпространен и в България механизъм за финансиране на стартиращи дружества от страна на външно за дружеството лице, инвеститор. Предметът му е предоставяне на заемни средства с уговорка за връщането им или за конвертирането

България вече има стартъп визи

На 26.02.2021 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с преходните и заключителните  разпоредби на който се въвеждат изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България. Едно от

Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел се удължи до 31.12.2022 г.

Със Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел от регистъра при окръжните съдилища в регистъра на юридическите лица с нестопанска

Нов единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

От 27 юли се преустанови функционирането на сайтовете на Имотния регистър – http://icadastre.bg и на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – http://brra.bg, като същите се обединиха в единен портал на адрес http://portal.registryagency.bg. От тази дата,

Digital finance outreach 2020

Адвокат Тереза Шишкова от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ взе участие на събитието Digital Finance Outreach 2020, организирано от Българската Финтех Асоциация (БФА), заедно с Европейската Комисия (ЕК). През март ЕК започна инициатива Digital Finance Outreach 2020 по повод създаването

„Drag along“ клауза в отношенията между съдружниците и акционерите в търговски дружества

„Drag along“ клаузата или т.нар. „право на привличане“ е уговорка между съдружници или акционери в Търговско дружество, с която се предвижда право на мажоритарен акционер или съдружник („мажоритар“) да задължи миноритарен акционер или съдружник („миноритар“) да прехвърли свои дялове или

Годишна бизнес закуска с правителството

На 07.10.2019 г., Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ взе участие в годишната бизнес-закуска с министър-председателя Бойко Борисов и членове на българското правителство, организирана от Американската търговска камара в България. В контекста на темата на събитието – „Трансатлантическите отношения между България

Събитие на тема „По-добра правна рамка за стартъпите в България“

Адв. Тереза Шишкова от „Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество взе участие на събитие на тема „По-добра правна рамка за стартъпите в България“, организирано от неправителствената организация Беско (Българска стартъп асоциация). На събитието се разгледаха предложения за промени в действащото законодателство,

Уъркшоп на тема „Блокчейн“ и семинар относно “Търговската тайна“.

На 08 май 2019 г. се проведе уъркшоп на тема „Блокчейн“. На събитието се разгледаха основните характеристика на блокчейн технологията, предизвикателствата, които не позволяват масово прилагане на блокчейн към настоящия момент, посоките, в които технологията скоро ще се промени, и

ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ПРАВНИ ОБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В срок от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., всички учредени в Република България юридически лица и други правни образувания, трябва да декларират действителните си собственици и данни за притежаваните от тях права в търговския регистър, в

ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала

18Encrease and simultaneouons decrease of capital_T_SH_BG Възможността за едновременно намаляване и увеличаване на капитала е предвидена в чл. 149, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в чл.203 от ТЗ, съответно по отношение на дружеството с ограничена отговорност и на

Законови изисквания при масови уволнения

07_Statutory Requirements to Collective Redundancies_GITS Работодателят е изправен пред хипотезата на „масови уволнения“, тогава, когато предстои да прекрати трудовите правоотношения на значителен брой от заетите при него по причини, несвързани с отделните работници или служители. Такива са случаите на закриване

Работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова

На 10.05.2016 г. се проведе работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, с цел запознаване на членовете на ГБИТК с новия Закон за обществените поръчки и Правилника за

Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

На 13.04.2016 г., Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Същият е обнародван в ДВ бр. 33 от 26.04.2016 г., като съгласно §8 от Преходните и заключителните разпоредби влиза в сила от 21 май

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се ограничиха възможностите на

Българска Инвестиционна Имиграционна Програма

04_Bulgarian Immigration Programme_march_14_TE_bg Действащата нормативна уредба предоставя различни възможности за пребиваване на чужденците, граждани на трети страни (които не членуват в Европейския съюз), в Република България, чиито специфики се определят от основанието и срока на престой в страната. С цел

Изменения в Закон за чужденците в Република България

09.1_Amendments to the Foreign Nationals Act in the Republic of Bulgaria_January_14_TE_bg В края на месец октомври 2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Президентът наложи вето върху същия, което не

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo