Екип

Тереза Шишкова

Тереза Шишкова се присъедини към Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2012 г. като стажант. От 2013 г. е Младши асоцииран адвокат, а от 2016 г. - Адвокат. От месец август 2017 година адв. Шишкова е Асоцииран адвокат.

Тереза Шишкова специализира в областта на Трудово право и имиграция; Банково и финансово право; Обществени поръчки и концесии.

Адв. Шишкова е специализирала Английско право и право на Европейския съюз в периода 2008-2010 г. в Института за продължаващо обучение на Университет Кеймбридж. Тереза Шишкова е магистър по право (2011 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация – Правораздаване и Публична администрация.

Член на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски, френски


Публикации

ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ПРАВНИ ОБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В срок от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., всички учредени в Република България юридически лица и други правни образувания, трябва да декларират действителните си собственици и данни за притежаваните от тях права в търговския регистър, в

ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала

18Encrease and simultaneouons decrease of capital_T_SH_BG Възможността за едновременно намаляване и увеличаване на капитала е предвидена в чл. 149, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в чл.203 от ТЗ, съответно по отношение на дружеството с ограничена отговорност и на

Законови изисквания при масови уволнения

07_Statutory Requirements to Collective Redundancies_GITS Работодателят е изправен пред хипотезата на „масови уволнения“, тогава, когато предстои да прекрати трудовите правоотношения на значителен брой от заетите при него по причини, несвързани с отделните работници или служители. Такива са случаите на закриване

Работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова

На 10.05.2016 г. се проведе работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, с цел запознаване на членовете на ГБИТК с новия Закон за обществените поръчки и Правилника за

Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

На 13.04.2016 г., Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Същият е обнародван в ДВ бр. 33 от 26.04.2016 г., като съгласно §8 от Преходните и заключителните разпоредби влиза в сила от 21 май

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се ограничиха възможностите на

Българска Инвестиционна Имиграционна Програма

04_Bulgarian Immigration Programme_march_14_TE_bg Действащата нормативна уредба предоставя различни възможности за пребиваване на чужденците, граждани на трети страни (които не членуват в Европейския съюз), в Република България, чиито специфики се определят от основанието и срока на престой в страната. С цел

Изменения в Закон за чужденците в Република България

09.1_Amendments to the Foreign Nationals Act in the Republic of Bulgaria_January_14_TE_bg В края на месец октомври 2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Президентът наложи вето върху същия, което не

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo