Mackrell International, в която членува Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ е в челните позиции на престижната международна класация на Chambers & Partners

Според последното издание на Chambers & Partners Global Guide за клиенти,  Mackrell International, в която членува Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ е сред водещите глобални правни асоциации. След детайлно проучване сред бизнеса, Mackrell International беше класирана в категорията за водещи правни

Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

На 25.03.2015 г. Народното събрание прие на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители. С въведените промени на първо място се предвижда сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението.

Последните изменения в закона за банковата несъстоятелност и въвеждането на фигурата на временен синдик в производство по несъстоятелност на банка

На 24.03.2015 г. влязоха в сила новите изменения на Закона за банковата несъстоятелност даващи възможност още преди постановяване на решение по искането на БНБ за откриване на производството по несъстоятелност съдът по предложение на БНБ и ФГВБ да допусне предварителни