Българо-Френски Адвокатски Форум

Авд. Никол Атанасова взе участие в първия Българо-Френски Адвокатски Форум, организиран от Софийската Адвокатска Колегия и Клуба на Адвокатите Франкофони. Форумът беше проведен със специалното участие на Адвокатската колегия на Марсилия, представлявана от председателя й – адв. Ерик Кампана. Сред

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита срещу всяко трето лице, което фактически владее вещта без основание като поиска от съда да осъди последното да му предаде

Учредяване на Сдружение „Общество на руско-говорящите адвокати”

Адв. Катерина Граматикова и адв. Гроздан Добрев взеха участие при учредяване на Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ”, чието учредително събрание се проведе на знаковия ден 9 Май 2014 в София. Сдружението е доброволна организация с нестопанска цел в частна полза

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се ограничиха възможностите на