Учредяване на Сдружение „Общество на руско-говорящите адвокати”

Адв. Катерина Граматикова и адв. Гроздан Добрев взеха участие при учредяване на Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ”, чието учредително събрание се проведе на знаковия ден 9 Май 2014 в София. Сдружението е доброволна организация с нестопанска цел в частна полза на правоспособни адвокати, които владеят руски език и има за основна цел насърчаване на обмяната на знания и професионален опит между практикуващите адвокати от България и Русия и други руско-говорящи държави за подготовка и поддържане на висока правна култура и практическа квалификация. Предстои сдружението тепърва да развива своята дейност, в рамките на която ще бъдат провеждани колоквиуми, дискусионни срещи, семинари и обучения по теми, които представляват интерес за членовете на Сдружението и/или са обществено значими.