Българо-Френски Адвокатски Форум

Авд. Никол Атанасова взе участие в първия Българо-Френски Адвокатски Форум, организиран от Софийската Адвокатска Колегия и Клуба на Адвокатите Франкофони. Форумът беше проведен със специалното участие на Адвокатската колегия на Марсилия, представлявана от председателя й – адв. Ерик Кампана. Сред дискутираните теми бяха тези свързани с правната помощ, правната уредба на адвокатските колегии, организацията на адвокатската професия като цяло и др. Събитието беше удостоено с присъствието на адв. Ралица Негенцова, председател на Висшия Адвокатски Съвет и адв. Петър Китанов, Председател на Софийската Адвокатска Колегия.