Злоупотребата с доверието на работодателя като дисциплинарно нарушение съобразно българското трудово законодателство

07_The Breach of the Employers Trust as a Disciplinary Violation under the Bulgarian Labour Law_LT Един от основните въпроси на трудовото право е оспорването на прекратяването на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя. В практиката си Върховният касационен съд приема,

От месец април 2015 г. Ваня Ангелова, Никол Атанасова и Кристина Гунева са вече с длъжност Адвокат в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

Адв. Ваня Ангелова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2010 г. като стажант. От 2012 г. е младши асоцииран адвокат. Специализира в областта на Инфраструктура; Транспорт и комуникации; Морско право; Несъстоятелност. Има опит в Съдебни

КЗК с решение по съответствието на проекта за изменение на Закона за адвокатурата с правилата на конкуренцията

На 22 Април 2015г. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе с решение, с което предложи на Народното събрание да преразгледа внесения проектозакон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Производството пред КЗК бе образувано по реда на чл.

Колоквиум на тема „Европейска регламентация на задържането на граждани. Правото за защита на задържаните за екстрадиция. Право на лични контакти. Процедура по ектрадиция.“

На 24 април 2015 г. в гр. София, се проведе колоквиум на тема „Европейска регламентация на задържането на граждани. Правото за защита на задържаните за екстрадиция. Право на лични контакти. Процедура по екстрадиция”. Събитието е част от проект за провеждане