От месец април 2015 г. Ваня Ангелова, Никол Атанасова и Кристина Гунева са вече с длъжност Адвокат в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

Адв. Ваня Ангелова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2010 г. като стажант. От 2012 г. е младши асоцииран адвокат.

Специализира в областта на Инфраструктура; Транспорт и комуникации; Морско право; Несъстоятелност. Има опит в Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове.
Адв. Ангелова е магистър по право (2011 г.) от Югозападен университет „Неофит Рилски” и бакалавър по журналистика (2010 г.) от Софийски университет „Климент Охридски”.
Член на Софийска адвокатска колегия.
Ваня владее немски и английски език.

Адв. Никол Атанасова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2011 г. като стажант. Никол е младши асоцииран адвокат от 2011 г.
Адв. Атанасова специализира в областите Право на Европейския съюз и конкуренция; Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Капиталови пазари; Интелектуална собственост.

Никол е магистър по право (2010 г.) от Университет „Париж I Пантеон-Сорбон”, Франция, специализация: Европейско право. Член е на Софийска адвокатско колегия.
Владее френски и английски език.

Адв. Кристина Гунева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2012 г. като стажант. От 2013 г. е младши асоцииран адвокат.
Адв. Гунева специализира в областта на Недвижими имоти и строителство. Има опит в Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, Трудово право и имиграция.

Кристина Гунева е магистър по право (2011 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация: Международно право и международни отношения; Правораздаване; Публична администрация. Дипломиран бакалавър по Международни отношения (2013 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Адв. Кристина Гунева е Арбитър към Арбитражен съд София. Член на Софийска адвокатска колегия