Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

09_RL_Amending Bill to the Civil Procedure Code (CPC)_VA На 13 юли 2015 г. от страна на Министерски съвет е внесен в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Направените предложения за изменение и допълнение са концентрирани

Участие на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество в обществена поръчка в Уганда

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, като част от консорциум с още две дружества, взе участие в обществена поръчка, обявена от Правителството на Уганда, чрез Министерство на енергетиката. Поръчката е за предоставяне на консултантски услуги по изследване на насоките, правната и

Нов законопроект за изменение на облагаемия оборот за задължителна ДДС регистрация

На 10 юни 2015г. в Народното Събрание е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с което се предлага задължителната ДДС регистрация да става при облагаем оборот 200 000 лв., а не при достигане

Работна среща на Комисията за Обществени поръчки и европейско финансиране на AmCham

Адвокат Никол Атанасова взе участие в работна среща на Комисията за Обществени поръчки и европейско финансиране на AmCham, която се проведе на 07.05.2015г. Сесията беше посветена на обсъждане на проектозакона за обществените поръчки, който беше публикуван за обществено обсъждане. Членовете