Работна среща на Комисията за Обществени поръчки и европейско финансиране на AmCham

Адвокат Никол Атанасова взе участие в работна среща на Комисията за Обществени поръчки и европейско финансиране на AmCham, която се проведе на 07.05.2015г. Сесията беше посветена на обсъждане на проектозакона за обществените поръчки, който беше публикуван за обществено обсъждане. Членовете на комисията имаха възможността да дадат своите коментари и предложения за поправки в текста на закона, които бяха детайлно обсъдени и систематизирани, за да бъдат предадени на властите.