Участие на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество в обществена поръчка в Уганда

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, като част от консорциум с още две дружества, взе участие в обществена поръчка, обявена от Правителството на Уганда, чрез Министерство на енергетиката. Поръчката е за предоставяне на консултантски услуги по изследване на насоките, правната и институционална рамка, относими към развитието на ядрената енергетика на Република Уганда.

След изявяване на интерес за предоставяне на консултантските услуги и след предварителен подбор, консорциумът беше избран и поканен от Министерство на енергетиката на Уганда да представи предложение за участие в обществената поръчка.

Документите са подадени и консорциумът, част от който е и „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, ще се бори за спечелване на обществената поръчка, заедно с още две съвместни предприятия, взели участие и поканени от контрагента да представят предложения за участие.