Нов колега

От януари 2016 година Тома Томов е на позицията Младши юрисконсулт. Тома е стажант в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ от 2014 година. Той е магистър по право (2015 г.) от Университет за национално и световно стопанство. Владее френски и

Промени в ЗУТ относно паркоместата

С Държавен вестник, бр.101 от 22 декември 2015г. е изменен Закона за устройство за територията (ЗУТ) във връзка с очакваното определяне на статута на паркоместата. През май 2015 г. бе приет на първо четене проектозакона, с който на паркоместата се

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на UIA за България

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на Международната асоциация на адвокатите (Union Internationale des Avocats) за България. Тя е избрана от Изпълнителния съвет на организацията през Декември 2015 година и пое функциите от адв. Гроздан Добрев, който заемаше този