Административният договор – същност и приложение

11_The Administrative Contract Essence and Applicability_16_KY В областта на гражданското право договорът е съглашение между две или повече лица, което се сключва, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Страните в този случай са равнопоставени

На добър час!

На добър час на нашата колежка Вяра Иванова, която от днес поема по нов път в професионалния си живот и занапред ще упражнява дейност като нотариус. Вяра Иванова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2008

Семинар на UIA (Union Internationale des Avocats): „Имиграцията в Европейски съюз – Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката“

   Адвокатско дружество Добрев и Люцканов взе участие в семинар на UIA (Union Internationale des Avocats) на тема Имиграцията в Европейски съюз – Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката. Събитието се проведе на 11-12 ноември в Гранд Хотел София.

17-ти Бал на Германската икономика

Тази година традиционният бал на Германската икономика се проведе на 19 ноември в София Тех Парк под патронажа на Н. Пр. Детлеф Лингеман, Посланик на Германия в България. В специално подготвено благодарствено видео бяха излъчени ключови събития от мандата му.

Адвокатско дружество Добрев и Люцканов консултира сделка за инвестиция в най-големия българския туроператор Астрал Холидейз

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество успешно консултира компанията GlobeCap Investment, зад която стои частният търговски конгломерат от Саудитска Арабия ID Global, в сделка за инвестиция в размер на 2.5 млн. евро. Клиентът ни GlobeCap Investment, заедно с Black Peak Capital,

Регионална среща ЕMEA на Макрел Интернешънъл

На 28-30 октомври 2016 г. в Париж се проведе регионална EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) среща на Макрел Интернешънъл. В срещата взеха участие 69 делегати от 36 адвокатски дружества, установени в 28 държави. „Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество беше

Изчерпване на правото върху марка – правни проблеми при внос на стоки извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

10_Exhaustion of the Rights Conferred by a Trademark_16_KG Изключителното право върху търговска марка предоставя на притежателя й правомощия по използването й, разпореждането с нея, както и възможността за забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение

08_Errors and Omissions in the Registration of Properties in the Cadastral Map_ME Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през последните години, който се разрешава чрез провеждане на административна процедура или по съдебен ред, ако

Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция”

На 9 и 10 септември 2016 г. в гр. Мюнхен, се проведе Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция ”. Лекторите, които взеха участие в

Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Днес, 20.09.2016 в бр. 74 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), който влиза в сила на от 01 Януари 2018 г. Със ЗИД на ЗЮЛНЦ