Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на UIA за България

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на Международната асоциация на адвокатите (Union Internationale des Avocats) за България. Тя е избрана от Изпълнителния съвет на организацията през Декември 2015 година и пое функциите от адв. Гроздан Добрев, който заемаше този пост през предходния мандат.

Чрез своите колективни членове (адвокатски колегии, федерации, и асоциации) и индивидуални членове, Международната асоциация на адвокатите (UIA) обединява около два милиона адвокати от повече от 120 страни.

В организацията членуват световноизвестни адвокати, като нейни членове също са юристи, съдии, студенти по право и преподаватели.

UIA провежда множество регулярни обучения и семинари по теми, свързани с различни области от правото, на които практикуващите адвокати имат възможността и да осъществят контакти с колеги от цял свят. Като основна цел на националното ръководство за предстоящите години ще бъде засилване на присъствието на UIA в България чрез провеждането на повече семинари на територията на нашата страна по значими теми за практикуващите в България юристи.