Законови изисквания при масови уволнения

07_Statutory Requirements to Collective Redundancies_GITS Работодателят е изправен пред хипотезата на „масови уволнения“, тогава, когато предстои да прекрати трудовите правоотношения на значителен брой от заетите при него по причини, несвързани с отделните работници или служители. Такива са случаите на закриване

Икономически форум „Индустрия 4.0“

На 23.06.2016 г. се проведе икономически форум „Индустрия 4.0“ , посветен на новата индустриална революция, предизвикана от развитието на информационните технологии и възможността за дигитализация на всички аспекти на икономиката. Форумът, беше открит от д-р Митко Василев – председател на

Семинар на тема медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност“) – две години по-късно“

На 24 Юни 2016г. в зала 272 на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност) – две години по-късно“, на който медицинската отговорност, бе разгледана интегрално (в нейния