Семинар на тема медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност“) – две години по-късно“

На 24 Юни 2016г. в зала 272 на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност) – две години по-късно“, на който медицинската отговорност, бе разгледана интегрално (в нейния гражданскоправен, наказателноправен и административноправен аспект, с оглед на дисциплинарната отговорност, застрахователни проблеми и т.н.), съвместно с представители на различни юридически професии – адвокати, съдии и научни работници, както и лекари, застрахователи и др. На така проведения форум бяха изразени мнения от представители на Българската адвокатура, от адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици.

Семинарът е организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет (САС), с любезното съдействие на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ бе представено от адв. Гроздан Добрев, адв. Катерина Граматикова и адв. Тодор Манев, които също така и активно се включиха в организацията на събитието, в качеството им на членове на Международния съюз на адвокатите (UIA).