Изчерпване на правото върху марка – правни проблеми при внос на стоки извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

10_Exhaustion of the Rights Conferred by a Trademark_16_KG Изключителното право върху търговска марка предоставя на притежателя й правомощия по използването й, разпореждането с нея, както и възможността за забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение

08_Errors and Omissions in the Registration of Properties in the Cadastral Map_ME Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през последните години, който се разрешава чрез провеждане на административна процедура или по съдебен ред, ако

Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция”

На 9 и 10 септември 2016 г. в гр. Мюнхен, се проведе Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция ”. Лекторите, които взеха участие в