Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция”

На 9 и 10 септември 2016 г. в гр. Мюнхен, се проведе Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Изготвяне на ефективни международни договори: Международни продажби, договори за търговско представителство и дистрибуция ”. Лекторите, които взеха участие в семинара, бяха известни адвокати от Германия, Франция, Швейцария, Италия, Холандия, Белгия, Испания и Обединеното Кралство. В семинара участваха 35 човека предимно от Европа, като имаше участници и от Тунис и Ливан. От Адвокатско дружество Добрев и Люцканов семинара посети адв. Тодор Манев.

Целта на семинара, в чийто фокус основно бяха международните търговски договори, беше да направи обстоен анализ на основните проблеми и трудности, които възникват при трансграничните договори. Вниманието бе насочено към три вида договори, които най-често се използват от тези, които навлизат в чужди пазари – договор за продажба, договор за търговско представителство и договор за дистрибуция, като се обърна основно внимание и на най-често използваните клаузи в такива договори. Лекторите изложиха пред участниците в семинара изчерпателен и ясен преглед на основните принципи, уреждащи международните договори и тяхното изготвяне, съгласуване и прилагане, като в същото време бяха проведени няколко дискусии и практически занятия за прилагането на тези принципи чрез ясни и ефективни договорни клаузи.