Семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“

На 20 и 21 юни 2017 г. се проведе семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“. В рамките на семинара измененията в Гражданския процесуален кодекс, включително тези засягащи приложението на регламент

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд по въпроси на отмяната на влязло в сила съдебно решение

На 31.07.2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховният касационен съд на Република постанови Тълкувателно решение № 7/2014 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., с което отговори на важни въпроси, свързани с отмяната на влязло в

Нови позиции в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

От месец август 2017 година в адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ има ново разпределение на функциите. В тази връзка адв. Мария Ендрева и адв. Камелия Йотова вече са Старши асоцииран адвокат, адв. Любен Тодев и адв. Тереза Шишкова са с