Подлежи ли на вписване развалянето на договор за наем?

09_Is the cansellation of the lease agreement subject to registration_GITT С договора за наем наемодателят предоставя вещ за временно ползване на наемателя, който от своя страна се задължава да му заплати определена цена. Вещта, предмет на договора за наем, може

Нови попълнения към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

От месец септември 2017 г. към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се присъединиха адв. Христо Казармов като Асоцииран адвокат и Златина Гаджева на позицията Юрисконсулт. Преди да се присъедини кам нас Христо е работил като асоцииран адвокат в

Образувано ново тълкувателно дело

С разпореждане от 30.06.2017 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2017 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд по три въпроса, които засягат погасяването на парични задължения и в частност на банкови кредити. Първите