Нови попълнения към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

От месец септември 2017 г. към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се присъединиха адв. Христо Казармов като Асоцииран адвокат и Златина Гаджева на позицията Юрисконсулт.

Преди да се присъедини кам нас Христо е работил като асоцииран адвокат в друго адвокатско дружество.

Христо Казармов е магистър по право (2006 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

От 2012 г. е юридически консултант на Камара на архитектите в България.

Член е на Софийска адвокатска колегия. Владее английски език.

Златина Гаджева се присъедини към екипа ни през юли 2017 г. като стажант. От началото на септември 2017 г. Златина е Младши юрисконсулт в дружеството.

Златина Гаджева е магистър по право (2016 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Правораздаване.

По време на следването си е участвала в състезания по международно право (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) и право на Европейския съюз (Central and East European Moot Competition; Europeaus). Владее английски азик.