Екип

Мила Рабаджиева

Мила Рабаджиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество Добрев и Люцканов в началото на 2016 година на позицията Адвокатски сътрудник. От месец ноември 2016 г. Мила е Юрисконсулт в дружеството, а от август 2017 г. - Младши адвокат.

Мила Рабаджиева е магистър по право (2015 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски


Публикации

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес

Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив и благоприятстващ растежа начин. Наблюдава се ръст и развитие на цифровите предприятия в ЕС — дружествата в областта на социалните

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък – предложение за директива на Съвета

Предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ДОКООКД) е насочено главно към борбата срещу избягване плащането на данъци. Предложението не е ново. През 2011г. бе публикувано предишното предложение за въвеждане на обща консолидирана

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък – предложение за директива на съвета

02.2018_Common_Consolidated_Corporate_Tax_Base_Proposal_for_a_Council_Ditective_ BG_MEMR Предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ДОКООКД) е насочено главно към борбата срещу избягване плащането на данъци. Предложението не е ново. През 2011г. бе публикувано предишното предложение за въвеждане на

Конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.

На 29 септември 2017 се проведе конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.“ , организирана от Висшия адвокатски съвет и Българската асоциация по европейско право. Специален гост на събитието по повод десетата година от

Съдбата на постройките при публична продан на земята

06_The Fate of Buildings in Public Auctions of Land_MR С тълкувателно решение от 18 май 2017 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) даде отговор на някои въпроси във връзка

Промените в Търговския закон от 30 декември 2016 година

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД на ТЗ), обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 30 декември 2016г., бяха въведени промени във връзка с формата на документите, представяни при вписвания, заличавания и обявявания на

  • Mackrell international logo
  • partner-logo
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo