Конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.

На 29 септември 2017 се проведе конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.“ , организирана от Висшия адвокатски съвет и Българската асоциация по европейско право. Специален гост на събитието по повод десетата година от членството на България в Европейския съюз, беше Председателят на Съда на Европейския съюз – Коен Ленартс. В своята реч по отриването, той описа значимостта и нуждата от тълкуване и прилагане на правото на Съюза, играещо основна роля при защитата на демокрацията и човешките права. В конференцията взеха участие знакови български специалисти като Александър Арабаджиев – съдия в Съда на Европейския съюз, Александър Корнезов – съдия в Общия съд на ЕС, както и редица български специалисти в материята на правото на ЕС. На конференцията „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представлявано от адв. Мила Рабаджиева.