Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

06.1_The Independent Status of Car Parking Spaces in Accordance with the New Amending Bill to the Urban Planning and Development Act_ME На 11 февруари 2015 г. в Народното събрание е постъпил проектозакон за изменение и допълнение на Закона за устройство

Развитие на делата по повод отнемането на лиценза на КТБ – актуален обзор

03.1_Development of the Legal Action Related to the Revocation of the License of the Corporate Commercial Bank_KY На 6 ноември 2014 г., в свое заседание, обективирано в Протокол № 27, Управителният съвет на Българската народна банка прие Решение № 138

Насрочване на ново заседание по тълкувателно дело № 2 от 2014 г. на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

За 12.03.2015 г. е насрочено третото по ред заседание по тълк.д. № 2/2014 г. на ВКС и ВАС, в рамките на което трябва да се изясни на кой съд са подсъдни споровете за вреди, причинени от дейността на държавни органи,

Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на семейната имуществена общност и някои особени случаи на недействителност на сделките

На 29.01.2014 г. беше постановено Тълкувателно решение № 5 по тълк.д. № 5/2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд, с което бяха решени няколко въпроса относно особените случаи на недействителност на сделките на

Адвокат Катерина Граматикова изнесе лекция на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“

Адв. Катерина Граматикова взе участие като лектор в семинар на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“, който се проведе на 9 декември 2014г. Семинарът бе организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“,