Адвокат Катерина Граматикова изнесе лекция на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“

Адв. Катерина Граматикова взе участие като лектор в семинар на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“, който се проведе на 9 декември 2014г. Семинарът бе организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, чиято основна цел е утвърждаването на независима и професионална адвокатура и изграждане и развиване европейското самочувствие у практикуващите адвокати, чрез обучение и квалификация.

На семинара бяха представени актуални практически проблеми, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки, както и анализ на практиката на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагане на някои спорни текстове в закона. Участие взеха адвокати от Софийска адвокатска колегия, които също споделиха проблемите в правоприлагането, с които се сблъскват при упражняването консултирането на клиенти в този сектор от правото.