Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване

05_The Weekend Tax and the Related Tax Treatment of Expenditure for Personal Use Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на

Съдбата на постройките при публична продан на земята

06_The Fate of Buildings in Public Auctions of Land_MR С тълкувателно решение от 18 май 2017 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) даде отговор на някои въпроси във връзка

Правен режим на отговорността на доставчика на услуги на информационното общество при нарушения на право върху интелектуална собственост

04_Legal Regime of the Liability of Information Society Service Providers_LT Развитието на технологията непрекъснато поставя нови предизвикателства пред защитата на интелектуалната собственост, като в последно време най-голямо значение в тази връзка имат развитието на информационните технологии и разширяването на достъпа

Новини за нас

Адв. Гроздан Добрев вече е Европейски адвокат по търговските марки след като беше вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)). Вписването също така позволява представителство по въпроси

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ и BNI Доверие

Адвокатско дружество Добрев и Люцканов, представлявано от адв. Мария Ендрева, вече е част от третото дружество на BNI България – BNI Доверие. BNI® е най-голямата организация за бизнес нетуъркинг с множество дружества по целия свят. На основаването на BNI Доверие