Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Лекарската (медицинската) грешка“

Адв. Гроздан Добрев, адв. Гергана Илиева и адв. Тодор Манев посетиха  семинар на тема „Лекарската (медицинската) грешка” от 26 до 28 юни в София, организиран от Международния съюз на адвокатите (UIA) съвместно с Висшия адвокатски съвет. На семинара бяха обсъдени

Записът на заповед след Тълкувателно решение 4/2013г. за заповедното производство: Повече въпроси, отколкото отговори

На 18.06.2014г. е постановено дългоочаквано Тълкувателно решение №4 на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд относно заповедното производство по образуваното през 2013г. тълкувателно дело №4. Част от въпросите, разгледани от ВКС в Тълкувателното решение са

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава 11 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен

25 години адвокатско дружество и официално откриване на новия ни офис

На 29.05.2014 г. в компанията на приятели, партньори и клиенти официално  отбелязахме 25 години от учредяването на адвокатското дружество, както и откриването на новия ни офис в София на ул. „Хан Крум” 25.

Кръгла маса на American Chamber of Commerce in Bulgaria на тема: „Публично-частните партньорства и обществените поръчки: Политически подобрения за повече бизнес възможности”

На 29.05.2014 г. адв. Катерина Грамтикова представи адвокатското дружество на кръгла маса, организирана от American Chamber of Commerce in Bulgaria на тема: „Публично-частните партньорства и обществените поръчки: Политически подобрения за повече бизнес възможности”. Експерти на високо равнище от публични институции