Кръгла маса на American Chamber of Commerce in Bulgaria на тема: „Публично-частните партньорства и обществените поръчки: Политически подобрения за повече бизнес възможности”

На 29.05.2014 г. адв. Катерина Грамтикова представи адвокатското дружество на кръгла маса, организирана от American Chamber of Commerce in Bulgaria на тема: „Публично-частните партньорства и обществените поръчки: Политически подобрения за повече бизнес възможности”. Експерти на високо равнище от публични институции и бизнес общността обсъдиха последните развития в областта на обществените поръчки и публично-частни партньорства, като споделиха своя опит и добри практики от България и чужбина. Почетен гост на събитието беше г-н Richard Norment, бивш изпълнителен директор на Националния съвет на САЩ за публично-частни партньорства.