Новият закон за обществените поръчки – основни отлики от досега действащата правна уредба

04_The New Public Procurement Act – Its Main New Features Compared to the Existing Legal Framework_KGr От 15 април 2016 г. влезе в сила изцяло новият Закон за обществените поръчки, който бе приет от Народното събрание в началото на годината.

Форми за пребиваване на работници и служители, управители и представляващи дружествата – разрешения за пребиваване и разрешения за работа

Forms of Residence of Workers and Employees or Managers and Company Representatives На 24.03.2016 г. и 07.04.2016 г. се проведоха Правни дни на Германо-българската индустриално-търговска камара – специализиран семинар по актуални правни и данъчни въпроси за мениджъри, прокуристи, ръководители човешки

Работна закуска с Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова

На 21.03.2016 г. в Гранд Хотел София се проведе работна закуска с Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, съвместно с Френско-Българската индустриална и търговска камара. На събитието участваха около 80 представители от различни

ВАС окончателно отмени спорната Тарифа за таксите по ЗОП

С решение на петчленен състав на Върховния административен съд от 29.02.2016г., бе потвърдено решението на същия съд, с което бе отменено Постановление на Министерския съвет № 196/10 юли 2014 година за одобряване Тарифа за таксите, които се събират в производствата