Работна закуска с Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова

На 21.03.2016 г. в Гранд Хотел София се проведе работна закуска с Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, съвместно с Френско-Българската индустриална и търговска камара.

На събитието участваха около 80 представители от различни сектори на бизнеса, посланици и други официални гости. В срещата взеха участие още президентът на ГБИТК Тим Курт, главният управител на ГБИТК д-р Митко Василев, Стефан Делайе, председател на ФБТИК, директорът на ФБТИК Весела Тодорова-Мозетиг, Мария Бояджийска, зам. кмет по екология, арх. Бойка Къдрева, вр.и.д. главен архитект на София, Николай Стойнев, зам. председател на СОС, Дончо Барбалов, зам. кмет по финанси и стопанска дейност, и Пламен Църноречки, директор приватизация, на Oбщинската агенция за приватизация и инвестиции. Измежду участниците бяха и представителите на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество – адв. Вяра Иванова и адв. Никол Атанасова.

Целта на срещата бе представителите на двете Камари да се запознаят с програмата на Столична община за инвестиции и иновации, както и възможностите за участие в бъдещи проекти. Г-жа Фандъкова сподели, че основните приоритети на Столична община са насочени в две насоки – инвестиции в инфраструктурата, която да гарантира по-чиста околна среда и в образованието.

Христиан Петров, главен изпълнителен директор на новосъздадената Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), очерта петте приоритетни сектора, в които новосъздадената структура ще оптимизира бизнес средата: информационни технологии, фармацевтична индустрия, развитие на градската среда, туризъм и „smart cities“.