Производство по стабилизация на търговец по новия законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

06_Business Stabilization Proceedings under the New Amending Bill to the Companies Act_16_TT На 14.06.2016 г. е внесен за гласуване на първо четене в Парламента законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ), с който се въвежда ново производство за

Колоквиум на тема „Договорът за франчайзинг“

На 26-ти Май 2016 г. в гр. София, се проведе колоквиум на тема „Договорът за франчайзинг“. Събитието е част от пилотния проект за сътрудничество за квалификация на българските адвокати в областта на Общностното право на ЕС между Международния адвокатски съюз

Работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова

На 10.05.2016 г. се проведе работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, с цел запознаване на членовете на ГБИТК с новия Закон за обществените поръчки и Правилника за

Нов Закон за електронната идентификация

На 11.05.2016 г. парламента прие на второ четене Закона за електронната идентификация (обн. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г.), който въвежда мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.