Колоквиум на тема „Договорът за франчайзинг“

На 26-ти Май 2016 г. в гр. София, се проведе колоквиум на тема „Договорът за франчайзинг“. Събитието е част от пилотния проект за сътрудничество за квалификация на българските адвокати в областта на Общностното право на ЕС между Международния адвокатски съюз (UIA) и САС.

Лектори на колоквиума бяха адвокат Милагрос Поал-Манреса Кантарел /Milagros Poal-Manresa Cantarell/ от “Centell FolchAbogados Asociados”, Барселона, Испания, Председател на Комисията по Договорно право на UIA и специалист с голям практически опит в международните търговски договори и колегата адвокат от САК Теодора Ценова от адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“.

Участие в колоквиума взеха адв. Вяра Иванова и адв. Тереза Шишкова от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. Разгледани бяха актуални въпроси относно сключването на предварителен и окончателен договор за франчайзинг, начините за определяне на royalties, възможностите за прекратяване на договора, закрилата на индустриална собственост и ноу-хау в контекста на договорите за франчайзинг. Втората част от колоквиума бе посветена на случаи от практиката на лекторите и разрешенията им от съответните съдебни и арбитражни институции.