Digital finance outreach 2020

Адвокат Тереза Шишкова от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ взе участие на събитието Digital Finance Outreach 2020, организирано от Българската Финтех Асоциация (БФА), заедно с Европейската Комисия (ЕК).
През март ЕК започна инициатива Digital Finance Outreach 2020 по повод създаването на нова стратегия по дигитални финанси на Комисията – Fintech Action Plan. В тази връзка, страните-членки на ЕС организират национални събития, на които да представят своята локална гледна точка относно настоящето и бъдещо законодателство, свързано с дигиталните финанси.
В България, такова събитие се проведе на 16.06.2020 г. под формата на онлайн публична дискусия, организирана от БФА, заедно с ЕК. Участници бяха представители на публичния и частния сектор на Финтех екосистемата в България, в това число Финтех компании, банкови и небанкови финансови институции, регулатори и други заинтересовани страни.
Целта на събитието беше да бъдат споделени добрите практики и предизвикателствата пред Финтех общността и да бъдат представени различни гледни точки относно развитието и бъдещето на дигиталните финанси на територията на ЕС.
Като основни разгледани въпроси във връзка със законодателната рамка могат да се очертаят необходимостта от създаване на регулаторен сандбокс и от диалог между публичния и частния сектор.
Предвижда се, БФА да излезе с официално изявление до Европейската комисия, относно новата европейска стратегия по дигитални финанси, обобщаващо основните моменти, обсъдени на събитието.