Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

След редакции на текста на законопроекта между първо и второ четене, Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него, за пръв път в Република България се      въведе Смесена система за таксуване

Проект на Директива за авторското право в рамките на цифровия единен пазар

Европейският парламент продължава обсъжданията на проект за директива, която ще уреди правата на авторите на различни произведения в рамките на цифровия пазар – като основен фокус на предложената уредба са отношенията между създателите на съдържание (лица, които споделят снимки, собствени

Конференция „Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за дигитализация”

На 22.06.2018 г. се проведе организирана от Висшия адвокатски съвет конференция на тема дигитализацията и ролята на адвоката в настъпващите промени във всички аспекти на икономиката. Говорители на конференцията бяха българският еврокомисар Мария Габриел, която отговаря именно за този ключов

Европейският парламент прие новите правила за командироването  

На 29 май 2018 г. Европейският парламент гласува новите правила за командироване на работници в границите на Европейския съюз (ЕС). С измененията се цели гарантиране на равноправно заплащане и условия на труд на служители, изпратени временно на работа в друга

Конституционният съд ще решава дали обратното действие на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност противоречи на Конституцията

На 29 май 2018 г. общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд с искане за обявяване противоконституционност на нормата от ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН, ДВ, бр. 22/2018), предвиждаща обратно действие

Годишно общо събрание на „Макрел Интернашънъл“

В периода 11-15 април 2018 г. в Барселона се проведе Годишното общо събрание на Макрел Интернешънъл, в което взеха участие представители на членуващите в организацията адвокатски дружества от цял свят. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ беше представено на събранието от

Събитие, организирано от адвокатското дружество и ГБИТК на тема „Проблеми на цифровия единен пазар“

Адвокатско дружество Добрев & Люцканов съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара организира уъркшоп на тема: „Проблеми на цифровия единен пазар – софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“. Събитието се проведе на 13.03.2018, с участието

Workshop „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС“

На 20.02.2018 г. в Софийска градска библиотека, American Corner, се проведе уъркшоп на тема „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС – Предложението за Регламент за защита на електронните данни“, организиран от Американската търговска камара в България и „Добрев и

13-ти зимен семинар на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats)

Адвокат Катерина Граматикова представи Добрев и Люцканов Адвокатско дружество на провелия се 13-ти зимен семинар в Цермат, Швейцария от 24 Февруари до 3 Март 2018г., организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats-UIA). В семинара участваха повече от

ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ПРАВНИ ОБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В срок от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., всички учредени в Република България юридически лица и други правни образувания, трябва да декларират действителните си собственици и данни за притежаваните от тях права в търговския регистър, в