Европейският парламент прие новите правила за командироването  

На 29 май 2018 г. Европейският парламент гласува новите правила за командироване на работници в границите на Европейския съюз (ЕС). С измененията се цели гарантиране на равноправно заплащане и условия на труд на служители, изпратени временно на работа в друга

Конституционният съд ще решава дали обратното действие на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност противоречи на Конституцията

На 29 май 2018 г. общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд с искане за обявяване противоконституционност на нормата от ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН, ДВ, бр. 22/2018), предвиждаща обратно действие

Годишно общо събрание на „Макрел Интернашънъл“

В периода 11-15 април 2018 г. в Барселона се проведе Годишното общо събрание на Макрел Интернешънъл, в което взеха участие представители на членуващите в организацията адвокатски дружества от цял свят. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ беше представено на събранието от

Събитие, организирано от адвокатското дружество и ГБИТК на тема „Проблеми на цифровия единен пазар“

Адвокатско дружество Добрев & Люцканов съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара организира уъркшоп на тема: „Проблеми на цифровия единен пазар – софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“. Събитието се проведе на 13.03.2018, с участието

Workshop „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС“

На 20.02.2018 г. в Софийска градска библиотека, American Corner, се проведе уъркшоп на тема „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС – Предложението за Регламент за защита на електронните данни“, организиран от Американската търговска камара в България и „Добрев и

13-ти зимен семинар на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats)

Адвокат Катерина Граматикова представи Добрев и Люцканов Адвокатско дружество на провелия се 13-ти зимен семинар в Цермат, Швейцария от 24 Февруари до 3 Март 2018г., организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats-UIA). В семинара участваха повече от

ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ПРАВНИ ОБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В срок от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., всички учредени в Република България юридически лица и други правни образувания, трябва да декларират действителните си собственици и данни за притежаваните от тях права в търговския регистър, в

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ. ПРОЕКТЪТ НА ДИРЕКТИВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР

Печатарската преса, телеграфът, радиото – това са изобретенията, които позволяват по-бързо разпространение на знания, споделян на идеи и ускоряват техническия прогрес. Но заедно с това всяко от тези изобретения поставя нови въпроси към защитата на интелектуалната собственост. Защото преди печатарската

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ТРУД В ЕС

Свободното движение на работници/служители в пределите на Европейския съюз е основен принцип, прокламиран в Договора за функционирането на Европейския съюз. Европейският съюз помага на гражданите на страните-членки да започнат работа в друга страна от ЕС при облекчен режим, без необходимост

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ ОТНОСНО РАЗМЕР НА ДАНЪК „ВТОРО ЖИЛИЩЕ“ И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТИ

С изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г. са приети промени и допълнения, които касаят размера на данъците върху жилищни имоти в балнеолечебни, планински и морски курорти, които за съответната година не са основно