На добър час!

На добър час на нашата колежка Вяра Иванова, която от днес поема по нов път в професионалния си живот и занапред ще упражнява дейност като нотариус.

Вяра Иванова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2008 г. като сътрудник, от 2011 г. е Асоцииран адвокат. От месец август 2016 г. – Старши асоцииран адвокат в дружеството.

Оглавяваше областите Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Капиталови пазари; Банково и финансово право.

Вяра Иванова е арбитър в Европейска юридическа палата (2012 г.), магистър по право (2007 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в областта на правораздаването.