Решаване на спорове онлайн: нова платформа за потребителите и търговците

На 15.02.2016 г.Европейската комисия пусна в действие нова платформа (http://ec.europa.eu/odr), която ще помага на потребителите и търговците да решават онлайн спорове, свързани с покупки, направени онлайн. Съгласно публикуваното от Комисията съобщение за медиите платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС)

Тълкувателно дело на ВКС относно правото на пострадалия за обезщетение

Образувано е тълк. дело № 1/2016 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроса относно правото на пострадалия за обезщетение от деликвента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение,

Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане на Проект за изменение на Търговския закон

На 19.02.2016 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Търговския закон. Обемният законопроект е почти изцяло посветен на процедура по стабилизация на търговец, която да предотврати фалита му. В същия проект се предлага идея за

Работна среща на AmCham

На 24 февруари 2016г. се проведе официална работна среща, организирана от Американската търговска камара в България (AmCham) и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA) относно измененията в данъчните закони във връзка с третиране за целите на ДДС на използването на стоки за

Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

На 12.02.2016 г. бе приет на първо четене от Народното събрание на Република България, Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Предложената законодателна промяна предвижда отпадане на приложимата в момента процедура за регистрация

Промените в застраховането – предпоставка за стабилен и ефективен застрахователен пазар

03_RL_The Changes in Insurance A Prerequisite for a Stable and Efficient Insurance Market От 01.01.2016г. в България влезе в сила нов Кодекс за застраховането. С новия Кодекс за застраховането в българското законодателство се въвежда европейската Директива 2009/138/ЕО относно започването и