Решаване на спорове онлайн: нова платформа за потребителите и търговците

На 15.02.2016 г.Европейската комисия пусна в действие нова платформа (http://ec.europa.eu/odr), която ще помага на потребителите и търговците да решават онлайн спорове, свързани с покупки, направени онлайн.

Съгласно публикуваното от Комисията съобщение за медиите платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки. Това ще става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към платформата. Тези органи са били подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и Комисията е била уведомена за тях.