Проект на Директива за авторското право в рамките на цифровия единен пазар

Европейският парламент продължава обсъжданията на проект за директива, която ще уреди правата на авторите на различни произведения в рамките на цифровия пазар – като основен фокус на предложената уредба са отношенията между създателите на съдържание (лица, които споделят снимки, собствени текстове) и доставчиците на услуги на информационното общество като линкинг и различните форми на цитиране (например споделянето на откъси). С директивата ще бъде въведено и задължение на организаторите на платформи за споделяне на съдържание да постигат споразумения с носителите на права върху съдържание и да прилагат задължително технически средства за идентифициране на защитено съдържание и свалянето му при установено нарушение на авторско право.Проектът на директивата е част от стратегията за Цифров единен пазар на Европейската комисия. С приемането й ще бъде необходимо да се променят правилата и условията си за работа на всяко дружество, което споделя съдържание, създадено от трети лица – включително безплатни платформи. Към момента обсъждането на проекта на директива е отложено за месец септември 2018 г