Европейският съд по правата на човека спря сроковете за един месец

 

Със съобщение от 16 март 2020 г. Регистърът на Европейския съд по правата на човека обяви, че предприема извънредни мерки, за да отговори на безпрецедентната глобална здравна криза. Това той прави при съобразяване на решенията на френските власти и Съвета на Европа.

Той обяви, че ще се запази работата по случаите с приоритет, като се въвежда дистанционна работа. За известно време няма да се допускат външни лица до помещенията на Съда, отменят се изслушванията, които бяха насрочени за месеците март и април 2020 г.

Взето е изключително важно за жалбоподателите решение за спиране на действието на клаузата за 6-месечния срок за подаване на нови жалби до Европейския съд по правата на човека. Временно действието на тази клауза се изключва за едномесечен срок, считано от 16 март 2020 г. За един месец, считано от 16 март 2020 г. се спират и всички срокове, предвидени в производството, които са започнали да текат към настоящия момент.

Съдът ще продължава да функционира и в зависимост от обстановката ще предприема нови действия и решения. Ние от екипа на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество ще следим развитието на ситуацията и ще Ви информираме своевременно.

Прочетете статията Можем ли да се позоваваме на нарушения на ЕКПЧ по време на извънредното положение