ПУБЛИКАЦИЯ НА АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО В GLOBAL LEGAL INSIGHTS 2022 ПО ТЕМИТЕ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ГОЛЕМИ ДАННИ

За трета поредна година Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се включи в издаването на поредицата от издания Global Legal Insights, посветена на регулацията в областта изкуствен интелект и големи данни (big data). Изданията на Global Legal Insights се публикуват ежегодно и са насочени към анализ на законодателството на разглежданите държави и тяхното развитие в контекста на международния бизнес по отделни области.

През м. май 2022 г. беше публикуван GLI to AI, Machine Learning and Big Data 2022, като „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество участва с анализ на българската законодателна уредба на тези въпроси. Разгледани са въпроси по повод отношенията при създаването на изкуствен интелект и самообучаващи се алгоритми, но и относно собствеността върху алгоритмите, в чието създаване няма човешка намеса. Обсъдена е и предстоящата европейска уредба в тази област – предложеният от Европейската комисия проект на Регламент за изкуствения интелект. Поставен е и проблемът относно правата върху масиви от данни и изискванията за защита на личните данни при автоматизирането им обработване.

Можете да се запознаете с анализа на следния адрес – AI, Machine Learning & Big Data Laws and Regulations | Bulgaria | GLI (globallegalinsights.com), както и с целия наръчник тук – AI, Machine Learning & Big Data Laws and Regulations | GLI (globallegalinsights.com)