Европейската комисия предлага директива като мярка за борба срещу планираното овехтяване на потребителски стоки

На 30.03.2022 г. Европейската комисия предложи проект на директива, с която се изменят действащите към момента Директиви 2005/29/EО (за нелоялните търговски практики) и 2011/83/EС (за правата на потребителите), като елемент от зеления преход, включително с мерки за борба срещу планираното овехтяване на стоки.

Проектът на директива предвижда на потребителите да се предоставя информация за срока на гарантирана издръжливост на продукта, както и за възможността за ремонт на продукта. Когато става дума за умни устройства и цифрови услуги, потребителят следва да бъде информиран и за софтуерните актуализации, които ще бъдат предоставени от производителя. Информацията следва да гарантира, че потребителят няма да бъде подведен за очаквания живот на съответната стока, нито за необходимостта от закупуване на допълнителни консумативи/

Освен това са предвидени забрани за предоставянето на невярна или подвеждаща информация за екологичните и социалните отражения на продукта, съответно неговата издръжливост и възможностите за ремонт. Производителите са задължени да предоставят информация и в случаите, в които продуктите им имат ограничена функционалност при ползване на консумативи, резервни части или принадлежности, които са произведени от трети лица.