Адв. Христо Казармов беше отличен с Почетен знак на Камарата на архитектите в България

На 10.10.2022 г. Камара на архитектите в България (КАБ) отбеляза 85 години от своето създаване и връчи отличия на почетни членове и почетни знаци на КАБ, за заслуги към архитектурната професия. Организацията е правоприемник на учредената на 7 октомври 1937 г. Инженерно-архитектната камара. Към настоящия момент Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на над 4500 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. На тържествената церемония адв. Христо Казармов бе удостоен с отличието Почетен знак на Камарата на архитектите в България, за заслугите му към Камара на архитектите в България и ангажираността му с проблемите на архитектурната гилидия при съвместната дейност, продължила повече от 10 години. При получаването на отличието адв. Казармов благодари за доверието, заявявайки, че за него да бъде негов носител е голяма чест и отговорност.